Privacy Policy

Massagepraktijk Paul van Montfort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy geven wij transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:

  • Wij uw persoonsgegevens verwerken¬† in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid of contact wilt opnemen met ons, dan kan dit via de button onder aan dit document.

Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen!

dieet1
AVG
dieet2

Start typing and press Enter to search